Home

Anke straffesaker

En straffesak er en rettssak mot én eller flere personer (også juridiske personer) tiltalt for å ha begått én eller flere straffbare handlinger Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker. Det er seks lagmannsretter i Norge § 224. Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som. Bak bildelenken til høyre kan du lese Frostating lagmannsretts retningslinjer til advokater i sakstypen anke over dom i sivile tvister

Straffesak - Wikipedi

Lagmannsrett - Wikipedi

Obligatorisk undervisningsaktivitet. Det er ikke noe obligatorisk oppmøte på 4.studieår. I løpet av kurset skal en obligatorisk oppgave besvares og leveres inn Reglene om tap av rett til å føre motorvogn er endret med virkning fra 1. januar 2004. Som hovedregel er det nå domstolene som avgjør om noen skal miste førerkortet

Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon om et rettsområde To virkeligheter står mot hverandre når aktoratet og forsvarerne tirsdag starter sine prosedyrer i ankesaken mot ekspolitimannen Eirik Jensen.

For advokater og påtalemyndigheten › Frostating lagmannsret

Meddommer Norges Domstole

 1. Lov og rett - regjeringen
 2. Advokat Arne Johansen & Co - Når du trenger en god advoka
 3. Mener Høyesterett undergraver demokratiet - Advokatblade
 4. Rettargang Universitetet i Berge
 5. Tap av rett til førerkort Paragrafen
 6. Jusinfo.no: Foreleg
 7. Kamp til siste slutt: Klart for prosedyrer i Eirik Jensen-sake

FRITT RETTSRÅD Fri rettshjel

 1. Kosmos 9 - Ordforklaringe
 2. Advokat - Få beste advokathjelp i din sak TjenesteTorge
 3. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lo
 4. Regler for god advokatskikk med kommentarer Advokatforeningen

populær: