Home

Landssvikere 1945

Falstad fangeleir - Wikipedi

  1. Koordinater Falstad fangeleir, av tyske okkupasjonsmyndigheter kalt SS-Strafgefangenenlager Falstad, var en fangeleir i Ekne i tidligere Skogn kommune utenfor.
  2. Det norske landssvikoppgjøret var et rettslig oppgjør med medlemmer av Nasjonal Samling (NS) og den tyske okkupasjonsmaktens medhjelpere i Norge etter andre verdenskri
  3. Våren 1945 var hektisk og dramatisk før folket endelig kunne løpe ut i gatene og hylle freden i 1945. Etter nyttårsaften begynte et tysk nederlag.
  4. På julemøtet 9.1.2016 diskuterte vi om forslaget om en unnskyldning fra myndighetene for mobbing av NS-barn etter 8.5.1945 hadde noen hensikt

Det norske landssvikoppgjøret - Wikipedi

populær: