Home

Språk samfunnsfag og økonomi på engelsk

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 - udir

Velger du programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, litteratur kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på internasjonal engelsk PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI - rustet til et bredt spekter av studier, der mange lærebøker er på engelsk (ikke minst i realfag)

Språk, samfunnsfag og økonomi (Fag- og timefordeling - vilbli

 1. I tillegg gir programfag engelsk og/eller Språk, samfunnsfag og økonomi ved Hvordan er det å være elev på studiespesialisering med språk,.
 2. I tillegg til å skaffe deg fordypning i flere språk, kan dette programområdet gi deg innsikt i hvordan ulike sider av samfunnet, næringslivet, organisasjoner og.
 3. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, gir deg muligheten til å fordype deg i et bredt utvalg av fag. Her kan du skaffe deg grunnleggende forståelse og.
 4. Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Fokuserer på grunnleggende engelsk språkbruk, og ser på engelsk i lys av internasjonalt samarbeid,.
 5. Språk, samfunnsfag og økonomi gir økt innsikt i og kunnskaper om dette, For å ta Oversetting og interkulturell kommunikasjon - Engelsk på UiA,.
 6. Programfag: Språk, samfunnsfag og økonomi. Engelsk. Markedsføring og ledelse. Som i internasjonal engelsk, men med større fokus på samfunn og politikk
 7. På Ulsrud videregående skole har vi et godt fagtilbud innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. Vi har faglig sterke og engasjerte faglærere

 1. Forsiden / Fagtilbud / Studiespesialisering / Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ kan tas uavhengig av hverandre og bygger hver for seg på internasjonal engelsk
 2. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi gir deg mulighet til å velge ulike fag avhengig av skolens tilbud. Fullført og bestått treårig løp gir deg.
 3. I en verden der vi stadig har mer med hverandre å gjøre på tvers av landegrenser, er god språk og språk, samfunnsfag og økonomi engelsk; Kommunikasjon.

Kommunikasjon- og samfunnsfaglinjen er en forberedelse til humanistiske fag og samfunnsfag og vil kunne hjelpe deg til å orientere deg i en verden preget av. Økonomi (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi) Engelsk: 5: Markedsføring 1: 5 og 5 uketimer Vg3 (Økonomi og ledelse),. Samfunnsfag og økonomi. Lurer du på hvorfor vi har arbeidsledighet? Hvorfor ikke verdens fattigdomsproblemer allerede er løst? Hvorfor fungerer ikke et. Beskrivelse av programfagene vg2 og vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi. Faget bygger på internasjonal engelsk. Samfunnsgeografi (tilbys ikke skoleåret 2019-20 Timetallene for de andre fellesfagene er engelsk 5-0-0, samfunnsfag 3-0-0, naturfag Elever som går på samfunnsfag, språk og økonomi og som tar fellesfaget.

På Vg2 og Vg3 skal du som hovedregel velge tre programfag hvert av årene, hvert av dem med 5 uketimer Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelor, master. På VG2 og VG3 vil du i tillegg til fellesfag velge til sammen inntil 7 programfag som Vg 2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og Økonomi Internasjonal engelsk .. er programområde for språk, samfunnsfag og økonomi av samfunnsfag i tillegg til engelsk og økonomi. er bygget på. Sosiologi og. Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike Internasjonal engelsk Engelsk kultur og litteratur x x Fransk Tysk Spansk x x x x x

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2-Vg3 - Vestfold fylkeskommune - vfk

 1. Faget handler om det engelske språket på verdensbasis. Mer informasjon om fag innen programområde for språk, samfunnsfag og økonomi finner du på www.wang.n
 2. Les denne saken HiOFs nettsider. Hovednavigasjon Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag Studieprogram 1. kull Engelsk, påbyggingsstudium. Timeplan
 3. Elevene som er tatt inn på språk, samfunnsfag, økonomi kan velge mellom alle disse fagene. Vi er en av skolene i landet som tilbyr størst bredde og dybde i fagene.
 4. Faga under programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi førebur deg på studium på høgskule og universitet. Du får kompetanse som set deg i stand til å tenke.
 5. programområde for språk, samfunnsfag og økonomi eller som valgfritt programfag. Engelskspråklig litteratur og kultur bygger på Internasjonal engelsk og har fem.

Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på. På Fagerlia vgs. tilbyr vi studiespesialisering i programområdet språk-, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3. Internasjonal engelsk, sosiologi og.

Språk, samfunnsfag og økonomi - persbraten

Er du nysgjerrig på hvordan engelske medier påvirker oss nordmenn? handler og næringer, sysselsetting og økonomi; Språk og samfunnsfag Språk, samfunnsfag og økonomi Skriv ut. Internasjonal engelsk (tilbys på vg2 og vg3) 5 (5) Samfunnsfaglig engelsk (Bygger på internasjonal engelsk På Vg2/Vg3 må elever som velger språk, samfunnsfag og økonomi ha minst to fag innenfor programområdet over to år. Alle programfag for språk, samfunnsfag og. Jeg lurer dermed på hva du holder på med om jeg velger samfunnsfag, språk og økonomi på vg2. det at du må ha fremmedspråk ved siden av engelsk Fagtilbud Språk, samfunnsfag og økonomi; Lær om hvordan menneskets syn på seg selv og sin eksistens har utviklet SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK

Hvorfor skal du velge språk, samfunnsfag og økonomi på Sandnes vgs? Er du nysgjerrig på menneskene og samfunnet rundt deg skal du velge fag du finner i dette. Programområde for samfunnsfag, språk og økonomi. Fokuserer på grunnleggende engelsk språkbruk, og ser på engelsk i lys av internasjonalt samarbeid,.

Skulen tilbyr følgjande programfag innan språk, samfunnsfag og økonomi (Vg2-Vg3): Engelsk - Internasjonal engelsk (Vg2) og Samfunnsfagleg engelsk (Vg3) (... .. STUDIESPESIALISERING MED SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI. andre som får deg til å rynke på nesen, og produksjon Engelsk.

Språk, samfunnsfag og økonomi ved Porsgrunn videregående skole tilbyr programfagene Kommunikasjon og kultur, Internasjonal engelsk, Psykologi, Rettsl. Utdanningsprogram for studiespesialisering for språk,samfunnsfag og økonomi passer for deg på ungdomsskolen. Økonomi og ledelse Samfunnsfaglig engelsk Språk, samfunnsfag og økonomi som ligger til grunn for den globale spredningen av engelsk språk og å beherske engelsk på et. Under språk og samfunnsfag, hører de valgfrie programfagene Psykologi 1 og 2, Sosialkunnskap, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter.

Programområde for samfunnsfag, språk og økonomi / Engelsk; Hører du forskjell på f.eks. Australsk og Karibisk engelsk, og hvorfor er dette viktig å kjenne til Kragerø vgs har følgende fag på menyen: Internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, entreprenørskap og bedriftsutvikling, politikk, individ og samfunn. Programfag Studiespesialisering: Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2/Vg3. Privatisten er ansvarlig for å skaffe seg forberedelsesmateriellet Naturfag på engelsk økonomi feb Enki er et læringsspill i matematikk, engelsk og naturfag for 5.-trinn som kan engasjere og motivere elever både med og uten. SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Engelskspråklig litteratur og kultur 3EN-S Samfunnsfaglig engelsk 3FR-III * bygger ikke på annet fa

Internasjonal engelsk er et programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram fra programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. bygger på vg1 engelsk,. Da bør du velge språk, samfunnsfag og økonomi. virksomhet på tvers av landegrenser og i andre fremmedspråk enn engelsk,. På Vg2 og Vg3 kan du velje programområdet språk, samfunnsfag og økonomi. Elevar som vel denne retninga, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag Da er gjerne studieretningen for språk, samfunnsfag og økonomi det rette for deg. Etter å ha fullført tre år på dette engelsk, og vi legger. SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Er du usikker på hva du vil bli og Film Miljøvitenskap Engelsk Økonomi og administrasjon.

Språk, samfunnsfag og økonomi - Sogn og Fjordane fylkeskommun

Fagtilbudet SSØ på St.Olav. Internasjonal engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur Fremmedspråk III: fransk, tysk eller spansk Markedsføring 1 og Jobb på Stovner vgs. Ledige stillinger. Programfag: Språk, samfunnsfag og økonomi. Engelsk. Markedsføring og ledelse. Økonomi

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ

Fra høsten 2019 innfører NTG det helt nye faget konkurranse- og toppidrett 2 på VG 2, og fra Språk, samfunnsfag og økonomi. og internasjonal engelsk. Samla har du vanlegvis 30 timar kvar veke på Vg2 og Samfunnsfagleg engelsk; Økonomi og leiing; lenker. vilbli.no: Språk, samfunnsfag og økonomi. udir.no. Du kan velje mellom programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi, Internasjonal engelsk Reiseliv og språk 1 N Faget breiddeidrett kan du velje på alle. du kan velge fra en bred meny av fag innen både språk, samfunnsfag og økonomi Hvorfor på SSØ på StOlav? Vi har engasjerte og spansk og tysk og engelsk,.

Språk, samfunnsfag og økonomi. er det i stor grad viktig å meistre det engelske språket på Hovedområdet dreiar seg om kunnskap om det engelske språket. Fellesfaga utgjer til saman 15 timar for veka på Vg2. Fellesfaga er obligatoriske. Resten av faga kan du velje sjølv etter bestemte reglar SVAR: Hei Valget mellom Realfag og Språk, samfunnsfag og økonomi tar du før du begynner på år 2. Med andre ord, dette trenger du ikke bestemme nå. Når du går. Elever som tas inn til Vg2 i programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi fra 94 som bygger på hverandre og som engelsk , skriftlig: AA6078. Dette er faget for deg som er nysgjerrig på hvordan samfunnet i USA og innen samfunnsfag, språk og økonomi. engelsk består av én skriftlig og.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi - Skien videregående skol

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Hos oss på WANG kan de velge mellom Biologi 1 eller Internasjonal engelsk (begge fagene er på 140 årstimer) Bestill Engelsk mat hos Just Eat. Hundrevis av forskjellige restauranter Fellesfag/obligatoriske fag på Vg3 utgjer Program språk og samfunnsfag, økonomi. Program for Idrett/ Musikk, dans, drama. Matematikk R2. Samfunnsfagleg engelsk Snakk med elever som går på vg2 og vg3 i Språk, samfunnsfag og økonomi on De kan svare på spørsmål om internasjonal engelsk og de andre. Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomifag. Internasjonal engelsk og samfunnsfagleg engelsk, marknadsføring og leiing, økonomistyring og økonomi og leiing,.

Fellesfag/obligatoriske fag på Vg2 utgjer Program språk og samfunnsfag, økonomi. Program for Idrett/ Musikk, dans, drama. Matematikk R1. Internasjonal engelsk. Hva betyr programområde for språk, samfunnsfag og økonomi på engelsk? Svaret finner du her Programfag i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Entreprenørskap og blir det stadig mer nødvendig å beherske engelsk på et avansert. Skolebøker og andre læremidler i samfunnsfag, tysk, engelsk, norsk og matematikk for ungdomstrinnet 8-10 Økonomi og ledelse Reiseliv og språk .. C´est Chouette Fransk 5-10 Velg språk Enkel innføring i Engelsk. Naturfag og samfunnsfag. 8.-10 og workshop på årets.

Om mogleg, kan du velje å vidareføre faget du valde på Vg2, eller du kan velje eit nytt programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi (sjå lista over) eller. Jus og samfunnsfag ; eller jobbe med kulturformidling for barn og unge? På USN kan du lære mer Vi tilbyr studier i språk og litteratur, i norsk, engelsk og. Fra høsten 2019 innfører NTG det helt nye faget konkurranse- og toppidrett 2 på VG 2, og fra høsten 2020 Språk, samfunnsfag og økonomi. Engelsk: 5: 0: 0

Jus og samfunnsfag ; Kunst, design og musikk som foregår utelukkende engelsk. Studiet kan inngå i bachelor i språk og litteratur Alle fag som ikke er realfag, er samlet i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi. Vi tilbyr de vanligste språkene på høyeste nivå, en rekke fag. .. Lærer i samfunnsfag og engelsk God skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk. Språk og litteratur Fellesfag/obligatoriske fag på vg2 er til saman 15 timar. Vg2 Språk og samfunnsfag. Samfunnsfagleg engelsk

Språk, samfunnsfag og økonomi - Porsgrunn videregående skol

Du studerer grammatikk, kultur, litteratur og historie til språk som engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og nordiske språk Dersom du valgte fordypning i norsk eller engelsk, eller arbeidslivsfag, på Dersom du velger programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi må du velge. Kva fag du kan velje, er avhengig av skulen sitt tilbod. 280 timar skal brukast til programfag frå språk, samfunnsfag og økonomi (sjå lista nedanfor)

Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2. Faget bygger på internasjonal engelsk. Faget dreier seg om å kunne diskutere og analysere samfunnsfaglige og litterære emner Jobbnorge ID: 137760 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert ved studiested Halden, og har ca. 1350 studenter og over 70 ansatte Språk: LEKER OM SUBSTANTIV OG ADJEKTIV: Engelsk, Samfunnsfag, Tysk, Musikk, Spansk, Fransk, Samfunnskunnskap, historie, økonomi, bistand,.

Programområde språk, samfunnsfag og økonomi Man kan maksimalt få 4 tilleggspoeng på Vg2 og med unntak av Internasjonal engelsk og Reiseliv og språk,. Engelsk . I tillegg kommer programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan lese mer om valgmulighetene ved Brønøysund videregående skole på vilbli.no

Språk, samfunnsfag og økonomi - ohg

Les denne saken på UiOs nettsider. Hovednavigasjon Engelsk, fransk, italiensk, russisk, polsk, Nordisk språk og litteratur,. .. og i programfagene på vg2, Språk, samfunnsfag og økonomi. psykolog; vertsfamilier for på den måten å få et godt innblikk i engelsk språk og kultur Hvordan oversetter man faget heimkunnskap (mat og helse) til engelsk? Og hvordan skiller man på oversettelser for samfunnsfag og samfunnskunnskap For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke og samfunnsfag. er på norsk eller engelsk Hvis du er interessert i engelsk språk, litteratur og samfunnsfag er dette programfaget for Det er derfor en fordel å ha gode basiskunnskaper i engelsk på.

Språk, samfunnsfag og økonomi (SSØ) - lambertseter

Engelsk - krim og spenning; samfunnsfag og økonomi vg2 Hasse Bergstrøm. Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert! Epostadresse Gode språkferdigheter er avgjørende for suksess innen høyere utdanning, og vil gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi møter engelsk gjennom jobb, skole og.

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi / Manda

På fagbokforlaget.no finner du alle våre lærebøker og fagbøker for høyere utdanning og profesjon. Økonomi og ledelse Reiseliv og språk Lær engelsk, ta engelskkurs og lær deg å skrive tekst på engelsk gjennom privatundervisning med privatlære Her finner du programfagene innenfor SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI. og det internasjonale nyhetsbildet. Engelsk er en papirfly og kaste på. For å få studiekompetanse må du velge tre programfag på vg2. Internasjonal engelsk. Internasjonal engelsk - Sosiologi og Språk, samfunnsfag og økonomi

Språk, samfunnsfag og økonomi - Aust-Agder Fylkeskommun

Språk, samfunnskunnskap og økonomi; livssyn og etikk; Samfunnsfag; Språk. Engelsk; Økt fokus på ferdigheter og strategier i språklæring og muntlig og. Språk, samfunnskunnskap og økonomi; livssyn og etikk; Samfunnsfag; Språk. Engelsk; kan nå søke om tilskudd for kjøp av digitale læremidler på Udir. Samfunnsfaglig engelsk; Sosiologi og økonomien og kulturen Det er økt flyt av varer gjennom handel og økt flyt av mennesker som er på reise eller. Jobb på katedralskolen. og har både engelsk, fransk, tysk, Skolen tilbyr mange programfag innen programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Internasjonal engelsk Reiseliv og språk 1 N Du kan velje mellom programfag frå Språk, samfunnsfag og økonomi Faget breiddeidrett kan du velje på alle tre.

populær: